Rubriky
Peníze

Získávání Monera těžbou Monero mining se vyplácí v těžebních poolech

Výhody Internetu jsou zřejmé a není třeba je nikomu sáhodlouze vysvětlovat. Je to informační systém založený na vzájemném propojení datových kanálů, a jestliže se využívá pozitivním směrem, dokáže být účinným pomocníkem. Jednou z jeho klíčových vlastností je anonymita. Pochopitelně můžete namítat, že v této síti existují prostředky k odhalení identity, ovšem neplatí to vždy a všude. Zajímavé srovnání mohou poskytnout kupříkladu kryptoměny.

barevné piktogramy

Monero není Bitcoin

Většina virtuálních mincí je zabezpečena kryptováním a spojena s jakousi účetní knihou, která se nazývá Blockchain. Jsou tu zaznamenány veškeré transakce a kopii této „knihy“ v reálném čase má každý účastník sítě. Nelze ji tedy zničit, ani centrálně řídit. Cílem tohoto postupu je zaznamenat (šifrováním) veškeré účetní pohyby a není možné tedy tvrdit, že jde o způsob anonymní, spíše pseudo anonymní. Přesto se tomuto procesu jedna virtuální měna vymyká – Monero.

V jeho blockchainu není možné dohledat v podstatě vůbec nic, ani odesílanou částku, ani odesílatele nebo příjemce. Zatímco u Bitcoinu to teoreticky vyčíst lze, u Monera zjistíte maximálně poplatek z dotyčné transakce. Anonymita je obecně spojována s nezávislostí a je považována za pozitivní vlastnost, ovšem je také v tomto světě zneužitelná, což jistě není třeba dlouze rozvádět.

digitální sít

V současné době se cena této měny pohybuje kolem 120 US dolarů za jednu minci. Označuje se symbolem XMR a jedná se o měnu, jejíž velikost jednotlivých bloků se dynamicky mění v závislosti na stupni vytíženosti sítě. Tím se liší od mnoha jiných kryptoměn, např. Bitcoin má pevně stanovenu velikost těžebního bloku 1 MB. Dnes je v oběhu zhruba 16 milionů coinů XMR, přičemž nemá tato měna pevně stanovený počet vydávaných mincí, tudíž podléhá inflaci. Ta je dána hodnotou přibližně čtvrtiny XMR za minutu, neboť se za dvě minuty vždy vytěží v této síti prostřednictvím Monero minig poolů 1 blok zaznamenaný do blockchainu. Ročně se tedy vytěží zhruba 158 tisíc mincí.