Rubriky
Peníze

Vyřešte své problémy

Asi je i vám více než jasné, že není nic příjemného mít problémy. Některé problémy nemusí být zrovna jednoduché. Naneštěstí má vše nějaké řešení a to i něco takového.

Neváhejte, a pokud máte nějaké problémy, začněte je řešit a to co možná nejdříve. Sami jistě zjistíte, že zbavit se daného problému co možná nejdříve je skutečně na místě.

Jsou mezi námi tací, kteří si dané problémy nechávají na dobu neurčitou. Není to ale vůbec dobré. Může se stát, že se vám dané problémy začnou kupit a následně již nebudete vědět, jak se jich zbavit.

Skutečně neváhejte a zkuste vyřešit své problémy Ferovahypoteka co možná nejdříve. Věřte, že skutečně neuděláte chybu, když se pustíte do něčeho takového ještě dnes.

barevný otazník

Pokud existuje něco, s čím mají lidé nejvíce problémů, pak jsou to problémy s penězi. Není se také čemu divit, vzhledem k tomu, že pokud se stane, že se někde zadlužíte, pak je potřeba, abyste dané peníze vrátili, a to co možná nejdříve to jen půjde.

Dlužit někomu není rozhodně nic příjemného. Myslete na něco takového.

Může to dokonce zajít tak daleko, že se daný člověk, kterému peníze dlužíte, z vás pokusí dané peníze dostat hned několika způsoby. Dávejte si na něco takového pozor, abyste nemuseli čelit ještě dalším potížím, které nemáte zapotřebí.

Peníze jsou nástrojem, který vám může s mnohými věcmi pomoci. Může se ale také stát, že se právě díky penězům do daných problémů dostanete. Hlídejte si něco takového.

Nenechejte to dojít tak daleko, že bude na vhodné řešení již pozdě.

řešení puzzle

Zkuste si ještě dnes vypsat, komu kolik korun dlužíte. Možná, že by vám mohlo pomoci si něco takového srovnat a zjistit, kolik peněz je potřeba komu vrátit. Následně si můžete stanovit datum, do kdy byste se rádi takových závazků zbavili.

Mějte i vy čisté svědomí a to díky tomu, že se zbavíte všech závazků. Je to jen na vás.

Řešte takové věci, dokud je čas. Jeden nikdy neví, kdy se mu něco takového vymstí.

Finanční kompenzace za ztracená zavazadla

Pojistit se na cesty, je jeden ze základních kroků, který lidé podnikají v souvislosti s pobytem v zahraničí, ať už se jedná o služební cesty, nebo o dovolenkové pobyty. V takovém případě se vyplatí vždy pečlivě smlouvu pročítat a informovat se o všech možných i nemožných zádrhelech, kdy se pojišťovna zdráhá vyplatit pojistné plnění.
barevné peníze
Pojištění se však nemusí nutně vztahovat na samotnou přepravu zavazadla letadlem. Za ztracené zavazadlo totiž odpovídá přepravce a v rámci tzv. Montrealské úmluvy má každý cestující nárok na finanční kompenzaci. Týká se to ovšem také jeho poškození nebo zpoždění. Odškodné může leckdy přesáhnout i 30 tisíc korun.
odvoz zavazadel

Nárok na kompenzaci

Lidé, kteří pracují na letišti v oblasti pohybu zavazadel, nebo reklamací, by vám potvrdili, že k takovým nepříjemnostem dochází poměrně často. Někteří z nás mají tuto nepříjemnou zkušenost dokonce za sebou.
Za ztracené zavazadlo se považuje takové, které ani do 21 dnů po příletu do cílové destinace nedorazí na své místo. Pak má cestující nárok na náhradu veškeré škody, ovšem pouze do limitu 35 tisíc korun. Musí však prokázat, že se v zavazadle nacházely věci, které požadujete proplatit. Nejlépe fotografií batožiny a věcí uvnitř před odletem, a také účtenkami od všech věcí.
cestovní kufr

Poškození batožiny

V tomto případě událost okamžitě reklamujte, a to na letišti na přepážce reklamací. Máte sice na tuto událost sedmidenní limit, ideální je však jednat ihned. Budete mít v takovém případě jednodušší prokazování, kde k poškození došlo – při odebírání batohu nebo kufru z pojízdného pásu je nejlepší jej vyfotit mobilním telefonem ještě ve chvíli, kdy putuje na pásu, a máte jednoznačný důkaz. Maximální částka za poškození věcí je opět 35 tisíc korun. Pokud je součástí zavazadel něco výrazně drahého, např. potápěčský komplet, nebo expediční stany, profesionální kamery a fotoaparáty, rozhodně nezapomínejte na speciální pojištění, které takové případy bezpečna pokryje.

Začátky autobusové dopravy v Čechách

Ačkoliv v našich domácnostech osobních automobilů neustále přibývá, určitě se ani v budoucnu neobejdeme bez hromadné autobusové dopravy. Je pravda, že na některých trasách byla tato doprava z důvodu nedostatku cestujících zrušena nebo omezena, ale určitě se s linkovými autobusy budeme setkávat i nadále. Nápad zřídit tento druh dopravy, měli už začátkem dvacátého století v Bavorsku.
–         Jednalo se o soukromou linku.
–         Jelikož to byl určitě nápad dobrý, začaly se k němu postupně přidávat i ostatní země.
školní autobus
První autobus, který v českých zemích převážel pasažéry, vyjel už roku 1907. Jeho provoz měl v soukromém vlastnictví jistý podnikatel a trasu určil z Frýdlantu nad Ostravicí do Horní Čeladné. Tentokrát tedy Praha prvenství propásla. Pražané mohli do svého autobusu nastoupit o rok později a svézt se z Malé Strany na Hradčany. Provoz trval pouhého tři čtvrtě roku. Poté byl pro technické problémy zastaven. Čtyři autobusy, které na lince jezdily, měly později své využití pro jiné účely.
dřívější autobus

První linky vedly z Pardubic

Ačkoliv tedy první městská autobusová doprava v Praze skončila neslavně, rozvoj tohoto druhu dopravy už to nezastavilo. První města, která byla pomocí této dopravy spojena, byly
1.     Pardubice – Bohdaneč.
2.      Pardubice – Holice.
Sice autobusy značky Laurin a Klement nevynikaly zvlášť bleskovou rychlostí (dvacet šest kilometrů za hodinu), ale určitě to byl posun v dopravě o kousek kupředu.
·         Možná by se mohlo zdát, že při tak nízké rychlosti nemohlo dojít k žádné dopravní nehodě. Hned první rok po zahájení provozu k jedné takové došlo.
Byla ale způsobena technickou závadou, nikoliv nezvládnutím vozidla řidičem. Autobusu nešťastně praskla část podvozku a v důsledku toho se zřítil z hráze. V autobuse cestovalo šest pasažérů. Tři z nich byli zranění těžce a dva to odnesli s lehkými zraněními.

Finanční negramotnost v Čechách

V České republice přibývá lidí, kteří jsou zadluženi. Je to hodně velký problém, který se vleče i do konce života. Mnozí z nich opravdu hodně. Z malých dluhů mohou vzniknout vysoké dluhy, kterých se už nikdy nezbavíte. Co z toho plyne? Že Češi jsou finančně negramotní.
soukromé zlato
 
Kvalita finančních služeb
Určitě je třeba situaci nazírat dvojím způsobem. Jednou z nich je, jaké jsou kvality finančních služeb, které jsou nabízeny v České republice. Neměl by zákon korigovat finanční podnikání, které je někdy prachobyčejnou lichvou? Neměla by být zákonem daná maximální výše úroků z prodlení? Neměli by se důsledněji kontrolovat příjmy žadatelů o půjčky, jako tomu bývalo dříve? Toto všechno jsou důležité otázky, které by si měli kompetentní osoby klást a celou problematiku posunout do jiné roviny.
 srolované dolary
Finanční nezodpovědnost
Další stránka problému je, že lidé jsou opravdu finančně negramotní a nezodpovědní. Je způsob, jak to řešit? Určitě by bylo na místě, kdyby například Česká televize nabízela před hlavním programem vzdělávací videa. Příkladem může být vzdělávací seriál Jak na internet. V seriálu by mělo zaznít, jaká rizika na sebe člověk bere s každým i docela malým úvěrem. Co více, jaká rizika na sebe bere, když nehradí včas své pohledávky jako třeba nedoplatky za černé jízdy, energie, odpady, pojištění atd.
 peníze na sušáku
Vzdělávat už na školách
Každopádně se určitě shodneme v tom, že je důležité, aby se s problémem finanční gramotnosti zabývali už odborníci na školách. Tak jako je důležité, aby děti získali už v dětství počítačovou gramotnost, je vhodné podpořit jejich finanční gramotnost. To se naštěstí na mnohých školách již děje prostřednictvím různých besed, interaktivních projektů. Vzdělávání v tomto ohledu je o to důležitější, když mnozí rodiče nejsou schopni v tomto ohledu předat svým dětem dostatečné kompetence a proto by bylo žádoucí, aby tento problém kompenzovala škola.

Jaký dopad by mělo zrušení oběživa, vyžaduje hlubší analýzu a především zamyšlení

Ve světě se již několik let zabývají laici i odborníci zrušením finanční hotovosti. Tedy klasického oběživa jako takového. Těmto lidem nejde o to, aby se obecně zrušilo vyměřování kvality lidské práce, hodnoty majetku a potažmo paradoxně i člověka samotného, mají na mysli zrušení klasických mincí a bankovek v podobě, v jaké je známe. Zůstanou tedy jen platební karty a bankovní účty.
V České republice se řada lidí k tomuto kroku staví velice skepticky. Z několika důvodů. Tím prvním, poněkud zlehčujícím, je vztah k uměleckým rytinám na bankovkách. Lidé k nim mají v Česku obecně vřelejší vztah, než např. ve Švédsku a ve Finsku. Druhým důvodem je na vlastní kůži prožitá zkušenost (u střední a starší generace) ze státního aparátu, který do ekonomiky výrazně zasahuje. Podobný názor na to mají i v Německu.
dolary v kufru

Zrušení bankovek nevědomky většina lidí podporuje

Některé subjekty, které se snaží ovlivnit vědomí lidstva, využívají masmédií k jemně cílené manipulaci s lidskými názory, a projevuje se to i ve vztahu ke zrušení oběživa. Na většinu (ne na všechny) obyvatele civilizovaného světa platí zajímavý trik: Cokoli potřebujete protlačit do popředí zájmu, označujte přívlastky „soudobý trend, moderní, inovativní, progresivní“. A to, co byste rádi zasunuli do pozadí, definujte jako zastaralé a zaostalé. Na tato slova lidé často slyší a vzápětí svůj vlastní úsudek, pocit, intuici deformují vůdčími direktivy odkudsi zvenčí, podobně jako stádo ovcí se žene za svým pasáčkem.
Za podporou bezhotovostních plateb jsou často společnosti, o jejichž zázemí nemají lidé podrobnější informace, a cílem těchto aktivních organizací je také zůstat v skrytu, v pozadí. Jistě vás napadne, že zrušení hotovosti budou zřejmě podporovat provozovatelé platebních karet, pro něž představují papírové peníze docela výraznou konkurenci. A tak se snaží, docela nenápadně, ale přesto účinně, motivovat zákazníky výhodnými transakcemi. Ostatně vidíme to na každém kroku a jedním z příkladů mohou být finančně znevýhodněné např. platby složenkou na poštách versus bezhotovostní platební styk.
Vypomáhají tomu i e-shopy, většinou vás vyjde platba kartou předem levněji, než zboží na dobírku. „Tak přece nebudu vyhazovat peníze oknem, a budu platit kartou“, napadne mnohé z vás. Takže pokud do tohoto kolotoče zapadnete, nevědomky zrušení hotovosti aktivně vypomáháte.
podání bankovek

Hrozilo by zhroucení ekonomiky?

Někteří ekonomové se zrušení hotovosti obávají už jen z jednoho důvodu. Že existuje tzv. černá a šedá ekonomika, si nemusíme našeptávat. Není třeba si nic nalhávat, po celém světě chodí mezi námi překupníci, drogoví dealeři, prostitutky, černí trhovci atd. A dosud nikdo nezmapoval, a zřejmě ani nezmapuje, kolik procent z HDP (hrubého domácího produktu) tvoří právě tyto složky společnosti. Nikdo přesně neví, zda je to zrovna v Česku 15 procent, nebo třeba 30 procent.

Je lepší cestovat s cestovkou?

Sázíte raději na pohodovou a klidnou dovolenou, kdy se nemusíte o nic starat? Nebo vám vyhovuje adrenalin, dobrodružství a nejistota? Zájezdy s cestovní kanceláří mají určitě své výhody. Předem je vše naplánované a vy se v podstatě o nic nestaráte. U poznávacích zájezdů navštívíte ta nezajímavější místa, beztoho, aniž byste si museli sami plánovat trasu a zajišťovat ubytování. Zkrátka, u zájezdů s cestovkou nic neřešíte. Musíte počítat s tím, že tyto zájezdy budou o něco dražší, než cestování na vlastní pěst. Když se rozhodnete pro zájezd last minute, můžete naopak nějakou korunu ušetřit. Při organizovaných zájezdech nemusíte řešit stravování, to přináší také zjednodušení pobytu.
dopravní letadlo
V případě, že na vaší dovolené dojde k nějaké zapeklité situaci, průvodce cestovní kanceláře, bude řešit problém společně s vámi. Organizovaný zájezd oceníte při neznalosti cizího jazyka. Dovolená s cestovkou má, ale také svá rizika. Například úpadek cestovní kanceláře. Toto riziko, ale rozhodně nijak neovlivníte. Také si nezapomeňte důkladně přečíst smlouvu, kterou budete s kanceláří uzavírat.
Na druhou stranu, výhodou cestování bez cestovky, je větší volnost. Pokud se rozhodnete zapůjčit si automobil, zjistěte si, jestli v zemi, kam se chystáte, platí náš řidičský průkaz. Asi oceníte, že se nemusíte vázat na společný program. Výlety, si můžete naplánovat zcela individuálně. K tomu si, ale musíte sami zajistit ubytování nebo zjistit, jak a čím se v lokalitě, kam se na dovolenou chystáte, budete pohybovat.
velká loď
Někdy je ve velkých evropských městech cestování městskou hromadnou dopravou zmatečné a složité. Při cestování na vlastní pěst, můžete mít občas problém s ubytováním. Třeba máte vysoké nároky na ubytování a představu o určitém komfortu. Můžete být, ale zklamaní. Ubytování byste si měli zajistit předem. Není možné totiž sázet na jistotu, že ho seženete až na místě, tak jako v případě cestování se zájezdem. Při cestování, si nezapomeňte vždy uzavřít cestovní pojištění.
Určitě jsou, ale lokality, kam byste se sami vydat neměli.

Posvátná a uctívaná zvířata

Starověké národy uctívali různé druhy zvířat. Uctívali je jako bohy pro jejich přirozené schopnosti – sílu, plodnost, chytrost a schopnost létat. Podobizny zvířat byly vytesávány do kamenů, zobrazovány v malbách. Tato zvířata, měla svá privilegia a postavení. Zabít takové posvátné zvíře, bylo velikým prohřeškem.
Faraóni, byli velikými uctívači koček, býků, skarabea, krávy, hada a dokonce hrocha. Byli všeobecně milovníky a obdivovateli zvířat. Každé ze zvířat, představovalo některého z faraóny uctívaných bohů. Kočka ztělesňovala bohyni Bastet. Egypťané ztvárňovali sošky koček ve všech podobách a z různých materiálů.
vyrytá zvířata
Skarab, byl pro Faraóny symbolem boha Slunce. Jedná se o brouka – vrubouna posvátného. Kromě toho, že skarab byl uctíván jako bůh Slunce, sloužil jako amulet. Bylo obvyklé, že se brouk nosil vsazený do prstenů.
Kráva, ztělesňovala bohyni Hathor. Tato zvířata dokonce měla svá vlastní pohřebiště.
brouk na kameni
Krávy, jako posvátná zvířata, byly uctívány také v Indii. Krávy, se v Indii dodnes pohybují naprosto všude a pro Indy představují hojnost. Vidět toto zvíře, jak se prochází po silnici, není ničím neobvyklým. Mají dokonce své chrámy. Zabití krávy, se považuje za neodpustitelný prohřešek.
Pro indiány, byl jedním z posvátných zvířat orel. Byl představitelem volnosti, nespoutanosti, odvahy a poslem, mezi indiány uctívanými bohy. Jeho peří indiáni používali při obřadech. Také byste jen těžko nalezli představitele indiánského kmene, který nebyl orlím peřím ozdoben.
let orla
Jelen a kanec, byla posvátná zvířata pro Keltský národ. Kanec, představoval sílu, nebojácnost a odvahu. Naproti tomu jelen, symbolizoval krále lesů.
Ať se jedná o jakoukoli starověkou kulturu, posvátná zvířata, byla neodmyslitelně její součástí. Lidé věřili, že tato uctívaná zvířata dokáží ovlivnit přízeň a nepřízeň osudu, plodnost žen a zvířat a dokáží ovlivnit i průběh počasí.

Rubriky
Zdraví

Zábava a adrenalin v akční hře s přáteli

Hledáte novou volnočasovou aktivitu, při které byste se hýbali a zároveň si také užili spoustu zábavy, napětí, akce a adrenalinu společně s vašimi kamarády a známými? Pak okuste nový druh skvělé zábavy v podobě akční hry s laserovými zbraněmi v našem centru.

Vyrazte si společně se svými přáteli za zábavou a adrenalinem, který vám poskytne zábavná lasergame v praze. Při této akční hře se dokonale uvolníte, zapomenete na starosti všedních dnů a zažijete spoustu adrenalinu, legrace a nadšení ze hry. Objevte v sobě soutěžního ducha a užijte si společně s vašimi přáteli skvělou radost z této oblíbené kolektivní hry.

Zabijte nudu některou z našich skvělých her v aréně a přijďte se k nám odreagovat po náročném dni. Vybrat si můžete z různých typů her od začátečníků, přes pokročilé, až po skutečné profíky pro různě početné skupiny lidí.

Akce, zábava, soupeření s přáteli, napětí, odreagování se od starostí všedních dní – to všechno jsou znaky akční střílečky s laserovými zbraněmi. Poznejte nový druh adrenalinové a napínavé zábavy, kterému snadno podlehnete a naplno si ji užijete. Zapomenete tak na stres a starosti.

Podlehněte i vy této napínavé adrenalinové kolektivní hře plné akce a napětí a užijte si naplno volný čas společně s vašimi přáteli v herní aréně. Bojujte, hrajte a vyhrávejte, překonávejte sebe sama a buďte lepší než ostatní. Tato akční hra vám vlije novou krev do žil a poskytne vám opravdu skvělý a nezapomenutelný zážitek ze hry. Přijďte si k nám užít spoustu zábavy, legrace a radosti ze hry a pusťte se do soupeření s vašimi přáteli.

Můžete také někomu udělat radost a věnovat mu dárkový poukaz na tuto neotřelou a zábavnou akční hru. Darujte neotřelý a nápaditý dárek pro akční povahy. Takový dárek bude pro obdarovaného nezapomenutelným zážitkem.