Rubriky
Produkty

Šumivé víno: mezi legendou a historií

PRVNÍ HISTORICKÉ STOPY ŠUMIVÉHO VÍNA
Původ bublinek je třeba hledat jinde. Přicházíme tedy do římské éry, ze které máme rozsáhlé a podrobné popisy výroby a spotřeby šumivých vín, které bylo mezi Římany té doby velmi populární. Mnoho známými osobností z této vzdálené historie, se o požitku z konzumace tohoto vína zmiňuje ve svých spisech. Ve spisech (ale také v běžném jazyce Římanů) se v popisu některých vín často objevuje slovo spumante nebo jiné výrazy, jako jsou saliens, nebo spumans.

sekt

Mezi těmito víny s bublinkami byla obzvláště úspěšná vína zvaná aigleucos a acinatika. Tato vína byla získána z moštu, obzvláště bohatého na sladké látky, který byl za pomocí pryskyřice uzavřený do amfor, které byly díky tomu nepropustné a následně se umisťovaly do studené vody. Tak se co nejvíce zpomalilo kvašení. V Pompejích byl nalezen sklep s terakotovým tunelem, ve kterém protékala voda. Právě taková místa sloužila jako sklepy pro pomalou fermentaci tohoto moku.

Po pádu Římské říše a následných temných stoletích barbarských invazí a úpadku, se zpracování přesunulo za poklidné zdi klášterů. Například se v jedné staré knize pro „lékařský a vědecký výcvik“ našla zmínka o benediktinském klášteře na jihu Francie nebo v Toskánsku, kde se výrobě šumivých moků pro náboženské obřady věnovali.

Potom přišla doba představující skutečnou renesanci i pro víno. Lidé hledali v jídle a pití stále větší potěšení a šumivé víno patřilo k hodování. Často je o víně zmínka v lékařských spisech.

Během renesance termín šumivé víno zlidověl a bylo jasné, že jde o víno s bublinkami. Během druhé poloviny 17. století toto víno v Itálii zdokonalovali mniši i vinaři. Dochovali se přesné postupy, jak se například dělalo Lambrusco, které se vyrábí dodnes.

Ve stejném období najdeme ve Francii dalšího řeholníka, benediktinského mnicha s jménem Dom Perignon, který vytvořil víno, které se dnes řadí k nejkvalitnějším šumivým vínům světa. Už v té době je zmínka o pevných skleněných lahvích a korkovém špuntu s korunkou, který by udržel silný tlak, který v lahvi vzniká.

sekt1

VÝVOJ TECHNIKY
V průběhu minulého století byly objasněny mechanismy fermentace hroznové šťávy a tvorby bublin, a tím byly identifikovány správné operace, které mají být provedeny pro získání požadovaného šumivého víno.

Vinařství, jak ho známe dnes, je sice hodně modernizované, ale stále vychází z původních postupů, které prošly úpravami pro snadnější výrobu a silnější aroma.