Posvátná a uctívaná zvířata

Starověké národy uctívali různé druhy zvířat. Uctívali je jako bohy pro jejich přirozené schopnosti – sílu, plodnost, chytrost a schopnost létat. Podobizny zvířat byly vytesávány do kamenů, zobrazovány v malbách. Tato zvířata, měla svá privilegia a postavení. Zabít takové posvátné zvíře, bylo velikým prohřeškem.
Faraóni, byli velikými uctívači koček, býků, skarabea, krávy, hada a dokonce hrocha. Byli všeobecně milovníky a obdivovateli zvířat. Každé ze zvířat, představovalo některého z faraóny uctívaných bohů. Kočka ztělesňovala bohyni Bastet. Egypťané ztvárňovali sošky koček ve všech podobách a z různých materiálů.
vyrytá zvířata
Skarab, byl pro Faraóny symbolem boha Slunce. Jedná se o brouka – vrubouna posvátného. Kromě toho, že skarab byl uctíván jako bůh Slunce, sloužil jako amulet. Bylo obvyklé, že se brouk nosil vsazený do prstenů.
Kráva, ztělesňovala bohyni Hathor. Tato zvířata dokonce měla svá vlastní pohřebiště.
brouk na kameni
Krávy, jako posvátná zvířata, byly uctívány také v Indii. Krávy, se v Indii dodnes pohybují naprosto všude a pro Indy představují hojnost. Vidět toto zvíře, jak se prochází po silnici, není ničím neobvyklým. Mají dokonce své chrámy. Zabití krávy, se považuje za neodpustitelný prohřešek.
Pro indiány, byl jedním z posvátných zvířat orel. Byl představitelem volnosti, nespoutanosti, odvahy a poslem, mezi indiány uctívanými bohy. Jeho peří indiáni používali při obřadech. Také byste jen těžko nalezli představitele indiánského kmene, který nebyl orlím peřím ozdoben.
let orla
Jelen a kanec, byla posvátná zvířata pro Keltský národ. Kanec, představoval sílu, nebojácnost a odvahu. Naproti tomu jelen, symbolizoval krále lesů.
Ať se jedná o jakoukoli starověkou kulturu, posvátná zvířata, byla neodmyslitelně její součástí. Lidé věřili, že tato uctívaná zvířata dokáží ovlivnit přízeň a nepřízeň osudu, plodnost žen a zvířat a dokáží ovlivnit i průběh počasí.

5/5 - (1 vote)