Jaký dopad by mělo zrušení oběživa, vyžaduje hlubší analýzu a především zamyšlení

Ve světě se již několik let zabývají laici i odborníci zrušením finanční hotovosti. Tedy klasického oběživa jako takového. Těmto lidem nejde o to, aby se obecně zrušilo vyměřování kvality lidské práce, hodnoty majetku a potažmo paradoxně i člověka samotného, mají na mysli zrušení klasických mincí a bankovek v podobě, v jaké je známe. Zůstanou tedy jen platební karty a bankovní účty.
V České republice se řada lidí k tomuto kroku staví velice skepticky. Z několika důvodů. Tím prvním, poněkud zlehčujícím, je vztah k uměleckým rytinám na bankovkách. Lidé k nim mají v Česku obecně vřelejší vztah, než např. ve Švédsku a ve Finsku. Druhým důvodem je na vlastní kůži prožitá zkušenost (u střední a starší generace) ze státního aparátu, který do ekonomiky výrazně zasahuje. Podobný názor na to mají i v Německu.
dolary v kufru

Zrušení bankovek nevědomky většina lidí podporuje

Některé subjekty, které se snaží ovlivnit vědomí lidstva, využívají masmédií k jemně cílené manipulaci s lidskými názory, a projevuje se to i ve vztahu ke zrušení oběživa. Na většinu (ne na všechny) obyvatele civilizovaného světa platí zajímavý trik: Cokoli potřebujete protlačit do popředí zájmu, označujte přívlastky „soudobý trend, moderní, inovativní, progresivní“. A to, co byste rádi zasunuli do pozadí, definujte jako zastaralé a zaostalé. Na tato slova lidé často slyší a vzápětí svůj vlastní úsudek, pocit, intuici deformují vůdčími direktivy odkudsi zvenčí, podobně jako stádo ovcí se žene za svým pasáčkem.
Za podporou bezhotovostních plateb jsou často společnosti, o jejichž zázemí nemají lidé podrobnější informace, a cílem těchto aktivních organizací je také zůstat v skrytu, v pozadí. Jistě vás napadne, že zrušení hotovosti budou zřejmě podporovat provozovatelé platebních karet, pro něž představují papírové peníze docela výraznou konkurenci. A tak se snaží, docela nenápadně, ale přesto účinně, motivovat zákazníky výhodnými transakcemi. Ostatně vidíme to na každém kroku a jedním z příkladů mohou být finančně znevýhodněné např. platby složenkou na poštách versus bezhotovostní platební styk.
Vypomáhají tomu i e-shopy, většinou vás vyjde platba kartou předem levněji, než zboží na dobírku. „Tak přece nebudu vyhazovat peníze oknem, a budu platit kartou“, napadne mnohé z vás. Takže pokud do tohoto kolotoče zapadnete, nevědomky zrušení hotovosti aktivně vypomáháte.
podání bankovek

Hrozilo by zhroucení ekonomiky?

Někteří ekonomové se zrušení hotovosti obávají už jen z jednoho důvodu. Že existuje tzv. černá a šedá ekonomika, si nemusíme našeptávat. Není třeba si nic nalhávat, po celém světě chodí mezi námi překupníci, drogoví dealeři, prostitutky, černí trhovci atd. A dosud nikdo nezmapoval, a zřejmě ani nezmapuje, kolik procent z HDP (hrubého domácího produktu) tvoří právě tyto složky společnosti. Nikdo přesně neví, zda je to zrovna v Česku 15 procent, nebo třeba 30 procent.