Finanční negramotnost v Čechách

V České republice přibývá lidí, kteří jsou zadluženi. Je to hodně velký problém, který se vleče i do konce života. Mnozí z nich opravdu hodně. Z malých dluhů mohou vzniknout vysoké dluhy, kterých se už nikdy nezbavíte. Co z toho plyne? Že Češi jsou finančně negramotní.
soukromé zlato

Kvalita finančních služeb
Určitě je třeba situaci nazírat dvojím způsobem. Jednou z nich je, jaké jsou kvality finančních služeb, které jsou nabízeny v České republice. Neměl by zákon korigovat finanční podnikání, které je někdy prachobyčejnou lichvou? Neměla by být zákonem daná maximální výše úroků z prodlení? Neměli by se důsledněji kontrolovat příjmy žadatelů o půjčky, jako tomu bývalo dříve? Toto všechno jsou důležité otázky, které by si měli kompetentní osoby klást a celou problematiku posunout do jiné roviny.
srolované dolary
Finanční nezodpovědnost
Další stránka problému je, že lidé jsou opravdu finančně negramotní a nezodpovědní. Je způsob, jak to řešit? Určitě by bylo na místě, kdyby například Česká televize nabízela před hlavním programem vzdělávací videa. Příkladem může být vzdělávací seriál Jak na internet. V seriálu by mělo zaznít, jaká rizika na sebe člověk bere s každým i docela malým úvěrem. Co více, jaká rizika na sebe bere, když nehradí včas své pohledávky jako třeba nedoplatky za černé jízdy, energie, odpady, pojištění atd.
peníze na sušáku
Vzdělávat už na školách
Každopádně se určitě shodneme v tom, že je důležité, aby se s problémem finanční gramotnosti zabývali už odborníci na školách. Tak jako je důležité, aby děti získali už v dětství počítačovou gramotnost, je vhodné podpořit jejich finanční gramotnost. To se naštěstí na mnohých školách již děje prostřednictvím různých besed, interaktivních projektů. Vzdělávání v tomto ohledu je o to důležitější, když mnozí rodiče nejsou schopni v tomto ohledu předat svým dětem dostatečné kompetence a proto by bylo žádoucí, aby tento problém kompenzovala škola.