Finanční kompenzace za ztracená zavazadla

Pojistit se na cesty, je jeden ze základních kroků, který lidé podnikají v souvislosti s pobytem v zahraničí, ať už se jedná o služební cesty, nebo o dovolenkové pobyty. V takovém případě se vyplatí vždy pečlivě smlouvu pročítat a informovat se o všech možných i nemožných zádrhelech, kdy se pojišťovna zdráhá vyplatit pojistné plnění.
barevné peníze
Pojištění se však nemusí nutně vztahovat na samotnou přepravu zavazadla letadlem. Za ztracené zavazadlo totiž odpovídá přepravce a v rámci tzv. Montrealské úmluvy má každý cestující nárok na finanční kompenzaci. Týká se to ovšem také jeho poškození nebo zpoždění. Odškodné může leckdy přesáhnout i 30 tisíc korun.
odvoz zavazadel

Nárok na kompenzaci

Lidé, kteří pracují na letišti v oblasti pohybu zavazadel, nebo reklamací, by vám potvrdili, že k takovým nepříjemnostem dochází poměrně často. Někteří z nás mají tuto nepříjemnou zkušenost dokonce za sebou.
Za ztracené zavazadlo se považuje takové, které ani do 21 dnů po příletu do cílové destinace nedorazí na své místo. Pak má cestující nárok na náhradu veškeré škody, ovšem pouze do limitu 35 tisíc korun. Musí však prokázat, že se v zavazadle nacházely věci, které požadujete proplatit. Nejlépe fotografií batožiny a věcí uvnitř před odletem, a také účtenkami od všech věcí.
cestovní kufr

Poškození batožiny

V tomto případě událost okamžitě reklamujte, a to na letišti na přepážce reklamací. Máte sice na tuto událost sedmidenní limit, ideální je však jednat ihned. Budete mít v takovém případě jednodušší prokazování, kde k poškození došlo – při odebírání batohu nebo kufru z pojízdného pásu je nejlepší jej vyfotit mobilním telefonem ještě ve chvíli, kdy putuje na pásu, a máte jednoznačný důkaz. Maximální částka za poškození věcí je opět 35 tisíc korun. Pokud je součástí zavazadel něco výrazně drahého, např. potápěčský komplet, nebo expediční stany, profesionální kamery a fotoaparáty, rozhodně nezapomínejte na speciální pojištění, které takové případy bezpečna pokryje.